Ana Sayfa
 Bizi Tanıyın
 Hizmetlerimiz
 Danışmanlarımız
 Etik Kurallarımız
 İletişim
 RE/MAX-Vadi
 Özel Ağ
  YATIRIMCI REHBERİ
EMLAK SÖZLÜĞÜ

EMLAK:
Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ bahçe, tarla ve arazi gibi taşınmayan malların ortak adına denir.

HARİTA:
Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.

PAFTA:
Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.

ARAZİ:
Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan toprak parçasına denir.

ADA:
Belirli yollarla çevrili imar palanlarını meydana getirdiği parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.

ARSA (İMAR PARSELİ):
İmar planı kapsamında yer alan kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçalarına denir. Arsaların diğer bir ismi İmar Parseli’ dir.

KOORDİNELİ ÇAP:
Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.

ROPERLİ KROKİ:
İlgili parselin yapılabilmesini sağlayan, gerekli ölçülerin bulunduğu vesikaya denir.

İMAR DURUMU:
İmar parselinin boyutlarını, sınırlını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.

TEVHİD:
Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir.

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI:
Taraflar arasında şekil, biçim adet (yüzde) karşılığı beden ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü’ nce senet altına temlik şeklidir.

KAT İRTİFAKI:
Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın malik veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu’ na göre kurulan irtifak hakkıdır.

CİNS TAHSİSİ:
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.

İSKAN:
Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım iznine denir.

DAİRE:
Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.

KAT MÜLKİYETİ:
Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu’ na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.

AKİT:
Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.

SATIŞ VADİ:
Taşınmazın satışının bir kimseye vaat edilmesidir.

HİSSELİ TAPU:
Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.

MÜSTAKİL TAPU:
Bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye denir

DEVRE MÜLK:
Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer hak sahiplerine devredilen mekana denir.

GECEKONDU:
Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.

VEKALET:
Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir.

 » Yabancı Yatırımcı
 » Yerli Yatırımcı
 » İmar
 » Emlak Sözlüğü
 » Tapu Mevzuatı
 » Gayrimenkul Almanın Püf Noktaları
 
Copyright © 2009 RE/MAX Vadi 216 - 304 04 44 - info@remax-vadi-ist.com